چرا دمای اعلام شده هواشناسی با دمایی که ما احساس می‌کنیم متفاوت است؟

دمایی که هواشناسی اعلام می‌کند دمایی است که توسط دماسنج در یک ایستگاه، اندازه گیری و به اطلاع عموم می‌رسد.

این نحو اعلام هوا در حقیقت روشی شناخته شده و رسمیست که از سوی ادارات کل هواشناسی اعلام می‌شود؛ این روشی جهانیست که توسط سازمان جهانی هواشناسی تدوین و به تمام کشورها ابلاغ شده و در تمام دنیا به صورت یکپارچه و واحد اندازه گیری می شود.

در زمان طلوع خورشید، حداقل دمای روزانه اتفاق می‌افتد و در ساعت‌های حدود ۱۴ تا ۱۵ بعد از ظهر هم حداکثر دما نمایش داده می‌شود.

اما فقط این دمای هوا نیست که گرما و سرما را مشخص می‌کند بلکه رطوبت و وزش باد هم با هم و در کنار یکدیگر، شرایط حرارتی محیط را شکل می‌دهند.‌

یکی از عوامل موثر بر زندگی، سلامتی و آسایش انسان، شرایط جوی و اقلیمی است؛ انسان از بدو پیدایش خود بطور مستقیم و غیر مستقیم متأثر از این شرایط بوده است و به نوبه خود بر اقلیم هم موثر واقع شده است.

با توجه به تفاوت قابل ملاحظه افراد با یکدیگر، احساس آنها از یک وضعیت جوی یا اقلیمی می‌تواند متفاوت باشد از این رو نه می‌توان هیچ اقلیمی را کاملاً نامطلوب دانست و نه یک اقلیم را برای همه نوع فعالیت بدنی و یا برای سلامتی و رفاه همه افراد کاملاً مطلوب به حساب آورد.

برخی از افراد، یک روز را ممکن است ملایم و مطلوب احساس کنند، بعضی‌ها گرم و نامطلوب و بعضی‌ها هم خنک و نامطلوب؛ جدا از ویژگی‌های فردی، نوع پوشاک و سابقه زیست اقلیمی افراد در احساس آنها از شرایط جوی کاملاً تأثیرگذار است.

از آنجا که دمای هوا نقش تعیین کننده‌ای در فعالیت‌های اجتماعی مردم دارد همواره اعلام دمای هوا از مراکز هواشناسی مورد پرسش و کنجکاوی افراد قرار گرفته و بویژه در دماهای بسیار بالا و بسیار پایین که ضریب آسایش انسان کاهش می‌یابد این موضوع بحث روز شده و گاهاً مورد شک و تردید قرار می‌گیرد.

مثلاً در یک روز بسیار گرم، مردم با توجه به شرایط محیطی که در آن قرار دارند و با توجه به احساس گرمایی که دارند، خبرهای هواشناسی را تفسیر کرده و اعلام می‌کنند که دمای هوا از مقدار اعلام شده بیشتر یا کمتر است و حتی به این نتیجه می رسند که هواشناسی بعلت پاره ای مصلحت ها دمای واقعی را اعلام نمی کند که این اظهار نظرها غیر کارشناسی و غیر واقعی است.

قرار نیست هواشناسی، دمای هوای مورد احساس مردم در مراکز پر رفت وآمد شهر یا در میان انبوه کارخانه‌ها و خودروها و یا در سطح آسفالت را بعنوان دمای هوای یک شهر اعلام کند؛ به عبارت دیگر دمایی که توسط هواشناسی اعلام می‌شود برابر با استانداردهای جهانی هواشناسی و بر اساس واقعیت های موجود در هر شهر و منطقه است.

در شهری گرم و خشکی مثل یزد هم همین قانون حکمفرماست؛ دمایی که هواشناسی اعلام می کند دمایی است که در ایستگاههای هواشناسی ثبت و اعلام می شود اما در حقیقت این دما با دمای داخل شهر، کمی تا قسمتی متفاوت است.

در داخل شهر، عواملی چون فشردگی جمعیت، آسفالت داغ، تردد خودروها، وجود ساختمانها و عوامل دیگر باعث ایجاد جزیره گرمایی شده و افزایش دما را منجر می شود تا ما احساس گرمای بیشتری کنیم و به این نتیجه برسیم که دمایی که از سوی هواشناسی اعلام شده با دمایی که ما احساس می کنیم متفاوت است.