عکس | عادل فردوسی‌پور روی فرش قرمز جشن حافظ

عادل فردوسی‌پور مجری برنامه نود در جشن حافظ حضور پیدا کرد و مقابل دوربین عکاسان قرار گرفت.

عکس | عادل فردوسی‌پور روی فرش قرمز جشن حافظ