ساماندهی خانه های شبانه کیش در دستور کار قرار گرفت

ساماندهی خانه های شبانه کیش در دستور کار قرار گرفت

کیش - رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی کیش گفت: ساماندهی خانه های شبانه کیش در دستور کار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر ، رئیس اداره نظارت بر اماکن عمومی کیش در نشست تخصصی با حضور جانشین دادستان کیش مهیار ابراهیمی طریق، مدیر نظارت بر خدمات و مراکز گردشگر علی ابراهیمی معینی و دیگر مسئولان این حوزه ساماندهی خانه های شبانه را مهم و ضروری دانست.

محمدعلی ابراهیمی گفت: در راستای ارایه خدمات مطلوب تر به گردشگران و مسافران با همکاری سایر دستگاه ها طرح ساماندهی خانه های شبانه در دستور کار قرار گرفته است.

ابراهیمی افزود: یکی از شاخصه های بارز جزیره کیش که همواره از سوی مسئولین، مردم و گردشگران مورد تاکید قرار گرفته است موضوع امنیت است.

وی گفت: خانه های شبانه غیرمجاز فاقد هرگونه ضمانتی در جهت ارائه خدمات بهینه و تامین آسایش و امنیت افراد متقاضی می باشند و متاسفانه این خانه ها محلی برای تخدی افراد از قانون و انجام ناهنجاری های اجتماعی است.

سروان ابراهیمی افزود: با ساماندهی خانه های شبانه می توان امنیت مسافران و گردشگران را تامین و نظارت بر این مراکز فراهم، از بروز تخلفات وآسیب رساندن به پیکره اقتصادی جزیره جلوگیری خواهد کرد.