برگزاری مراسم بیست و چهارمین سالگرد کشتار سربرنیتسا

مراسم بیست و چهارمین سالگرد نسل‌کشی مسلمانان بوسنی عصر امروز با حضور شخصیت‌های سیاسی و مذهبی و همچنین خانواده‌های قربانیان در شهر سربرنیتسا برگزار شد.

مراسم بیست و چهارمین سالگرد نسل‌کشی مسلمانان بوسنی عصر امروز با حضور شخصیت‌های سیاسی و مذهبی و همچنین خانواده‌های قربانیان در شهر سربرنیتسا برگزار شد.

به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان ، مراسم بیست و چهارمین سالگرد نسل‌کشی مسلمانان بوسنی ، عصر امروز با حضور شخصیت‌های سیاسی و مذهبی و همچنین خانواده‌های قربانیان در شهر سربرنیتسا برگزار شد.

برگزاری مراسم بیست و چهارمین سالگرد کشتار سربرنیتسا

همچنین در این مراسم بقایای ۳۰ قربانی دیگر این نسل‌کشی نیز با حضور بازماندگان و جمع کثیری از مردم به خاک سپرده شد.

در کشتار سال ۱۹۹۵ بیش از ۸ هزار مرد، زن و کودک مسلمان بوسنیایی در شهر سربرنیتسا به دست جنایتکاران صرب کشته شدند.