خانواده «ستایش» مُصر به اجرای حکم هستند

یکی از وکلای اولیای‌دم ستایش قریشی از ارسال پرونده «ستایش» به اجرای احکام دادسرای ورامین خبر داد.

خبرگزاری ایسنا: یکی از وکلای اولیای‌دم ستایش قریشی از ارسال پرونده «ستایش» به اجرای احکام دادسرای ورامین خبر داد.

عسگر قاسمی آقباش گفت:  دو سه روز پیش پرونده ستایش به اجرای احکام دادسرای شهرستان ورامین ارسال شد.

وی افزود: خانواده ستایش مصر به اجرای حکم هستند.

مجتبی فرحبش وکیل‌مدافع متهم پرونده «ستایش» نیز  در گفت‌وگو با ایسنا گفت: از آنجا که پرونده به اجرای احکام ارسال شده،  موکلم درخواست اعاده دادرسی‌اش را به رییس کل دادگستری استان تهران ارائه کرده است. من نیز لایحه‌ای را تقدیم کانون اصلاح و تربیت کرده‌ام.

عزیزمحمدی یکی از وکلای اولیای دم ستایش قریشی،از تایید حکم این پرونده در دیوان عالی کشور خبر داد.

بر اساس این گزارش، 21 فروردین ماه سال 95،  پسری در ورامین، دختر شش ساله افغانی به نام ستایش را به قتل رساند. رسیدگی به پرونده «ستایش» 24 شهریورماه در شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی خازنی برگزار شد و سه اتهام عمل منافی عفت، قتل عمد و جنایت بر میت به متهم پرونده تفهیم شد.

بر اساس رای صادره، قاتل این پرونده در خصوص اتهام قتل عمد به قصاص نفس و در خصوص اتهام تجاوز به عنف به یک بار اعدام و در خصوص اتهام جنایت بر میت به 74 ضربه شلاق محکوم شد.

با اعتراض به رای صادره توسط دادگاه کیفری، پرونده برای رسیدگی به شعبه 32 دیوان عالی کشور ارسال شد و دیوان عالی نیز حکم دادگاه بدوی را عینا تایید کرد.

گزارش مشکل
ستایشاتهام