مبارزه با فساد بدون اطلاعات منسجم ممکن نیست

نایب رئیس مجلس گفت: به نظر من نه تنها مسئولان و مقامات کشور بلکه دارایی ها و اموال تمام مردم باید ثبت شود تا فردی نتواند رشوه و حقوق غیرمتعارف بگیرد.

مسعود پزشکیان در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، گفت: قطعا اگر سیستم داده و اطلاعاتی دارایی در کشور مدون و سیستماتیک باشد، هیچ تخلف و فسادی در کشور رخ نمی دهد و می توان به راحتی تمام مسائل و تحرکات در این حوزه را رسیدگی کرد، در شرایط کنونی سیستم اطلاعاتی منسجم و واحدی در کشور وجود ندارد و این مسئله موجب شده که تمام فعالیت ها در همه حوزه ها مبهم باشد.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما نمی توانیم در کشور سازمان مبارزه با فساد ایجاد کنیم، اما اطلاعات درست و کامل در دست وجود نداشته باشد که این مسئله موجب شده که مسئولان به دنبال اطلاعات برگردند، این در حالی است که جست وجو برای دریافت و کسب اطلاعات درباره یک پرونده در شرایط امروز در جهان مرسوم نیست و به راحتی می توان ورودی و خروجی مصارف و هزینه را به صورت برخط و آنلاین در سامانه های مربوطه شناسایی کرد.

وی ادامه داد: وجود اطلاعات آنلاین و منسجم در کشور موجب می شود که دیگر تخلف و فسادی رخ ندهد، دیگر فردی نمی تواند رشوه دریافت کرده و حقوق نجومی بگیرد. در شرایط کنونی بسیار اقدامات و تخلفات هنوز کشف نشده و هر روز شاهدیم که دستگاه قضا خبر از شناسایی یک تخلف جدید می دهد.

پزشکیان گفت: به نظر من نه تنها مسئولان و مقامات کشور بلکه داده ها، اطلاعات، دارایی ها و اموال تمام مردم باید ثبت شود، به طور مثال زمانی که املاک و زمین های یک فرد مشخص شد، دیگر نمی تواند اقدام به زمین خواری و کوه خواری کند.

وی با اشاره به نبود سیستم یکپارچه اطلاعاتی در کشور، افزود: اخیرا من به سازمان دارایی رفتم، در آنجا من خواستم که جزئیات اموال و دارایی هایم را شناسایی و نشان دهند، اما نتیجه این شناسایی نشان داد که اطلاعات دارایی درباره اموال من کافی نیست و تنها 10 درصد از دارایی های من را شناسایی کرد، در صورتی که زندگی من شفاف است و به راحتی می توانند به آن رسیدگی کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: بسیاری قوانین درباره شفاف سازی اطلاعات و داده های اطلاعاتی مالی و دارایی های افراد در کشور وجود دارد، اما بسیاری از آن ها اجرایی نشده است. که عملیاتی شدن آن ها بسیار ضروری است.

گزارش مشکل
داراییاطلاعاتی