تخلیه یک مرکز فرهنگی شامل مسجد جامع کُلن در آلمان

تخلیه یک مرکز فرهنگی شامل مسجد جامع کُلن در آلمان

یک مرکز فرهنگی شامل مسجد جامع کلن در آلمان به دلیل تهدید به بمب‌گذاری تخلیه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، ساختمان مرکز فرهنگی اتحادیه تُرک‌-اسلامی در امور دینی (DITIB) در شهر کلن آلمان در پی دریافت ایمیلی از گروه راستگرای افراطی «Volsfront» مبنی بر بمب‌گذاری در داخل آن تخلیه شد.

پلیس آلمان درچارچوب تدابیر امنیتی، دستور تخلیه ساختمان این مرکز فرهنگی که مسجد جامع کلن را نیز شامل می‌شود را صادر کرد.

خیابان‌های منطقه اهرنفلد کلن که ساختمان مرکز فرهنگی اتحادیه ترک‌-اسلامی برای امور دینی در آن قرار دارد، مسدود و خدمات قطار و تراموا نیز متوقف شده است.

گزارش مشکل
آلمانترکیهکلنتخلیه