ساندویچ‌هایی که مردم برای آتش‌نشانان پلاسکو فرستادند+تصویر

یادداشت های محبت آمیز از سوی مردم بر روی این ساندویچ‌ها خودنمایی می‌کند.

ساندویچ‌هایی که مردم برای آتش‌نشانان پلاسکو فرستادند+تصویر