جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت رسما اعلام موجودیت کرد

جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت امروز (دوشنبه) طی نشست خبری رسما اعلام موجودیت کرد.

جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت رسما اعلام موجودیت کرد

به گزارش مشرق، جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت امروز (دوشنبه) طی نشست خبری رسما اعلام موجودیت کرد.

در این نشست سید شهاب‌الدین صدر، محمدی نوری، ابوالقاسم رئوفیان، علی کیهانیان و بهادر ولی‌زاده حضور داشتند.