زلزله 4.6 ریشتری بافت را لرزاند

مرکز شهرستان بافت در 166 کیلومتری جنوب غرب کرمان است.

به گزارش ایرنا از مرکز لرزه نگاری کشوری این زمین لرزه در عمق 27 کیلومتری زمین روی داد و زمان وقوع آن ساعت 11 و 53 دقیقه و 14 ثانیه امروز (شنبه) ثبت شد.

این زمین لرزه در مختصات طول جغرافیایی ۵۶.۶۵۶ و عرض جغرافیایی ۲۹.۱۶۱بوقوع پیوست و تاکنون از خسارات احتمالی آن گزارشی دریافت نشده است.

مرکز شهرستان بافت در 166 کیلومتری جنوب غرب کرمان است.