کشف جسد یک زن در صندوق پراید

جسد زن جوان در صندوق عقب خودروی پراید در جاده روستای حیدرآباد در کرج کشف شد.

خبرگزاری میزان: جسد زن جوان در صندوق عقب خودروی پراید در جاده روستای حیدرآباد در کرج کشف شد.

دادستان عمومی و انقلاب کرج  گفت: با وصول شکوائیه فردی مبنی بر مفقودی دخترش و عدم مراجعه وی به منزل پرونده مطروحه در بازپرسی شعبه 21 مورد رسیدگی قرارگرفت.

حاجی رضا شاکرمی افزود: در تحقیقات بعمل آمده همسر این زن با صدور دستور جلب دستگیر و در تحقیقات مقدماتی به قتل همسرش اقرار کرد.

دادستان کرج اضافه کرد: بازپرس جهت کشف جسد و صحت و سقم اظهارات متهم با همراهی گروه عملیات ویژه اداره آگاهی در محل حاضرو جسد کشف شد.

این مقام قضایی ادامه داد: در ادامه تحقیقات اتهام قتل عمدی به متهم تفهیم و قرار بازداشت موقت روانه زندان شد. گفتنی است پرونده در جریان رسیدگی است.

گزارش مشکل
جسدکرجزن