مشارکت ۱۰۰۰ داروخانه خصوصی در پویش کنترل فشار خون

مشارکت ۱۰۰۰ داروخانه خصوصی در پویش کنترل فشار خون

سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به اعلام آمادگی ۲۶۰۰ داروخانه خصوصی برای همکاری در طرح ملی کنترل فشارخون، گفت: حدود ۱۰۰۰ داروخانه برای مشارکت فعال در این طرح انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، شهرام شعیبی، با اشاره به اجرای بسیج ملی کنترل فشارخون، اظهار کرد: سازمان غذا و دارو طی فراخوانی از داروخانه‌های سراسر کشور برای مشارکت در این طرح دعوت کرد که بر این اساس تعداد زیادی از داروخانه‌ها برای مشارکت داوطلبانه در این بسیج ملی اعلام آمادگی کردند.

وی با اشاره به اینکه در آغاز این طرح بیش از ۲۶۰۰ داروخانه خصوصی داوطلب مشارکت به‌عنوان ایستگاه اندازه‌گیری و غربالگری شدند، افزود: ارائه خدمت در داروخانه‌ها باید تابع استانداردهای خاصی باشد، بر این اساس حدود ۱۰۰۰ داروخانه در سامانه بسیج ملی کنترل فشارخون ثبت و انتخاب شدند که در حال ارائه خدمات هستند و به‌صورت روزانه رصد می‌شوند.

سخنگوی سازمان غذا و دارو اظهار کرد: بسیج ملی کنترل فشارخون برای جلب‌توجه مردم به اهمیت این بیماری، شناسایی و غربالگری بیمارانی اجرا می‌شود که از بیماری خود مطلع نیستند. مردم نباید تنها به دوره اجرای این طرح اکتفا کنند بلکه پیگیری بیماران شناسایی‌شده پس از پایان پویش نیز ضروری است.

به گفته وی، دانش و مهارت داروسازان در ارائه خدمت مدیریت دارودرمانی بیماران مبتلابه پرفشاری خون می‌تواند کمک بزرگی به ادامه روند این بسیج ملی باشد.