طرح تکمیلی واکسیناسیون فلج اطفال از 25 دی در ایرانشهر اجرا می شود

زاهدان - ایرنا - رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایرانشهر در جنوب سیستان و بلوچستان گفت: طرح تکمیلی واکسیناسیون فلج اطفال ویژه کودکان زیر 5 سال از بیست و پنجم دی ماه در ایرانشهر اجرا می شود.

صفحه فوق وجود ندارد

گزارش مشکل
دیاجرااطفال