انقلاب اسلامی ایران احیاگر تفکر دینی در جهان بود

اصفهان – ایرنا – معاون صدا و سیمای مرکز اصفهان گفت: انقلاب اسلامی ایران احیاگر تفکر دینی در عرصه جهان بود و با استفاده از این تفکر توانست تحولات خوبی را در نظام بین الملل بوجود آورد.

صفحه فوق وجود ندارد

گزارش مشکل
انقلاباحیاگر