آماده شدن الحشد الشعبی برای آغاز مرحله ششم عملیات آزادسازی موصل

بغداد – ایرنا – نیروها و تجهیزات نظامی بسیاری برای کسب آمادگی لازم جهت شروع مرحله ششم عملیات آزادسازی موصل وارد محور الحشد الشعبی در غرب این شهر شده است.

صفحه فوق وجود ندارد

گزارش مشکل
الحشدششم