برش استانی برنامه ششم توسعه باید به صورت برنامه ای عملیاتی مشخص شود

سنندج- ایرنا- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان با بیان اینکه در برنامه های توسعه پنجگانه گذشته برش های استانی در اختیار استان ها قرار نگرفته است گفت: نیاز است دولت برش استانی برنامه ششم توسعه را به صورت برنامه ای عملیاتی و قابل اجرا اعلام کند.

صفحه فوق وجود ندارد

گزارش مشکل
برشششماستانی