تمرینات تقویت حافظه روی افراد چاق کم اثر است

تهران– ایرنا- محققان دریافتند که شاخص توده بدنی یا BMI با نتیجه بخشی تمرینات شناختی ارتباط مستقیم دارد و به طور خاص تمرین های ویژه تقویت حافظه برای بزرگسالان چاق کم اثر است.

صفحه فوق وجود ندارد

گزارش مشکل
چاقحافظهتمرینات