هوای تهران ناسالم برای گروه‌های حساس

هوای امروز تهران برای گروه‌های حساس جامعه در شرایط ناسالم قرار دارد.

ایلنا: هوای امروز تهران برای گروه‌های حساس جامعه در شرایط ناسالم قرار دارد.

براساس اعلام مرکز کنترل کیفیت هوای شهر تهران امروز پایتخت در شرایط ناسالم برای گروه‌های  حساس قرار دارد.

بر همین اساس شاخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون روی عدد 134قرار گرفته است.

گزارش مشکل
حساسناسالم