بحران قطع گاز حتی در پایتخت پاکستان/ گاز قطر گره گشایی نکرد

اسلام آباد - ایرنا - با وجود اینکه پاکستان از سال گذشته واردات گاز از قطر را آغاز کرده است، اما این روزها که با تشدید سرما، گاز بسیاری از مناطق و شهرهای پاکستان دچار افت شدید فشار (بخوانید قطع کامل) شده، کاملا معلوم شد که گاز قطری ها هم چاره بحران کمبود انرژی پاکستان نیست.

صفحه فوق وجود ندارد

گزارش مشکل
گازگشاییقطر