ضرب الاجل استاندار چهارمحال و بختیاری برای جذب اعتبارات اسناد خزانه

شهرکرد - ایرنا - استاندار چهارمحال و بختیاری به منظور جذب اعتبارات اسناد خزانه و اوراق مشارکت برای مدیران دستگاه های اجرایی استان ضرب الاجل 4 روزه تعیین کرد.

صفحه فوق وجود ندارد