باقیمانده وسایل منزل ساختمان تخریب شده در ورامین ازمحل حادثه خارج شد

تهران-ایرنا- با گذشت2 روز از تخریب ساختمان چهارطبقه ای که به دلیل گودبرداری غیر مجاز در ورامین دچار حادثه شده و سه نفر در آن جان باختند ، وسایل باقیمانده منازل از محل حادثه خارج شد.

صفحه فوق وجود ندارد