تصاویر کمتر دیده از حضور هاشمی در نماز جمعه

هاشمي رفسنجاني پركارترين خطيب جمعه در تهران بوده است؛ هاشمي در 12 تير ماه سال 1360 و در روزهايي كه آيت‌الله خامنه‌اي به سبب ترور نافرجام در بستر بيماري و در بيمارستان به سر مي‌بردند، براي نخستين بار امامت جمعه تهران را بر عهده گرفت.

تصاویر کمتر دیده از حضور هاشمی در نماز جمعه
تصاویر کمتر دیده از حضور هاشمی در نماز جمعه
تصاویر کمتر دیده از حضور هاشمی در نماز جمعه
تصاویر کمتر دیده از حضور هاشمی در نماز جمعه
تصاویر کمتر دیده از حضور هاشمی در نماز جمعه
گزارش مشکل
نمازدیده