تخلف ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت در هدفمندی یارانه‌ها

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه 120 هزار میلیارد تومان از منابع حامل‌های انرژی در سال‌های 92 تا 95 گردش مالی نشده است گفت: مجلس بررسی یا تحقیق و تفحص این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد.

تخلف ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی دولت در هدفمندی یارانه‌ها

به گزارش مشرق، حسینعلی حاجی دلیگانی درمورد وضعیت درآمد حامل‌های انرژی اظهار داشت: درآمد حامل‌های انرژی از 76 تا 80 هزار میلیارد تومان گفته می‌شود، اما به نظر می‌رسد رقم 76 هزار میلیارد تومان دقیق‌ترین عدد باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه این رقم در اختیار دولت بوده و حدود 43 هزار میلیارد تومان آن در هدفمندی یارانه گردش مالی پیدا می‌کند، تصریح کرد: مابقی این درآمد به صورت جمعی در اختیار دولت بوده و هیچ گزارشی مبنی بر چگونگی مصرف و هزینه کرد در اختیار مجلس نیست.

این نماینده مجلس با بیان اینکه اقدام دولت برخلاف اصل 52 و 53 قانون اساسی است، تصریح کرد: گردش مالی یعنی اینکه هر درآمدی که دولت کسب می‌کند، باید اول به خزانه واریز و پس از آن با پیشنهاد در بودجه سالانه و تصمیم مجلس برداشت شود.

به گفته حاجی دلیگانی، طی سال‌های 92 تا 95 متاسفانه این تخلف از سوی دولت صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در مصوبات برنامه ششم توسعه مجلس، باید تمامی درآمدهای هدفمندی به خزانه واریز شود، یادآور شد: دولت راجع به ارقام گذشته نیز باید گزارش دهد، یا اینکه مجلس طرح قانونی ارائه کرده و یا تحقیق و تفحص را در دستور کار قرار دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه طی 4 سال در هر سال حدوداً 30 هزار میلیارد تومان و جمعاً 120 هزار میلیارد تومان باید از سوی دولت در رابطه با درآمد حامل‌های انرژی گزارش ارائه می‌شد، عنوان کرد: وظیفه دیوان محاسبات است که به این موضوع رسیدگی کند و در گزارش‌های تفریغ بودجه به روشنی این موضوع شفاف نشده است.

حاجی دلیگانی با اشاره به نظر دولت در مورد درآمد حامل‌های انرژی گفت: دولت مدعی است که بیشتر این مبالغ تحت واگذاری وزارت نفت به نیرو برای تولید برق هزینه شده، اما باید میزان و نحوه تبادل آن مشخص شود و در خزانه گردش مالی داشته باشد.

وی یکی از ایرادات درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها را مربوط به گزارش مرکز پژوهش‌ها و تفاوت آن با گزارش دولت دانست و افزود: معلوم نیست گردش مالی حامل‌هایی مانند آب، برق و گاز چرا در گزارش دولت نیامده‌است و این موضوع برای مجلس جای سوال است؛ بنابراین این منابع باید اول به خزانه واریز و بعد مصرف شود.

گزارش مشکل