حمایت جنبش دانشجویی از روحانی

دبیر سیاسی انجمن اسلامی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با بیان انتقاداتی نسبت به عملکرد فعلی دولت، بر حمایت جنبش دانشجویی از روحانی در انتخابات آتی درمقابل جریان‌های که از جنبش دانشجویی فاصله بیشتری دارند، تاکید کرد.

مجتبی آزادوار در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه فضای دانشگاه ها متأثر از فضای کلی جامعه است، گفت: دانشگاه فعلا در حوزه مسائل انتخاباتی مسکوت مانده است؛ چرا که تشکل ها هنوز با محدودیت هایی روبه رو  هستند و این مانع عمده ای برای ایجاد فضای سیاسی و گفت وگو پیرامون مباحث انتخاباتی است. انجمن دانشگاه علوم پزشکی تبریز برنامه های زیادی در این حیطه دارد اما باید دید فضا تا چه حد اجازه این کار را به ما می دهد.

وی اظهار کرد: این تنها مشکل دانشگاه ما نیست. در سایر دانشگاه ها تا جایی که من اطلاع دارم در این زمینه محدودیت وجود دارد. همانگونه که در انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی نیز وضع به همین ترتیب بود. این در مورد  تشکل‌های همسوتر با دولت نیز  صادق است.

وی با اشاره به مسیر حرکت جنبش دانشجویی اظهار کرد: جهت حرکت جنبش دانشجویی کاملا مشخص است. مسأله اول جنبش دانشجویی انتخابات نیست، اما انتخابات یکی از اصلی ترین حوزه‌های حضور دانشجویان است و دانشجویان در سخت ترین شرایط در دوره دولت قبل نیز در قالب تشکل هایی دانشجویی و حتی خارج از آن نیز رسالت انتقادی خود را حفظ  کرده است. در همین دولت نیز بیشترین انتقادات  به دولت از سوی تشکل های دانشجویی بوده است.

وی تاکید  کرد: حتی در دولت اصلاحات نیز که بیشترین همگرایی را با جنبش دانشجویی داشت، دانشجویان همواره روحیه انتقادی خود از قدرت را حفظ کرده بودند.

وی اظهار کرد: دانشجویان  قاعدتا برای حضور و تأثیر گذاری بر انتخابات دارای برنامه هستند، چرا  که معتقدیم  اگر گروهی بخواهد خود  را از عرصه انتخاباتی دور نگه دارد از عرصه سیاسی کشور حذف می شود. دانشجویان با این امکان حداقلی برای فعالیت سیاسی کماکان به حضور و فعالیت خود  ادامه خواهدداد.

آزادوار گفت: علی رغم محدودیت ها و انتقاداتی که به دولت داریم ، وعده هایی سوای مسائل عمومی و اقتصادی و اجتماعی مشخصا به دانشجویان داده شد و برای رفع محدودیت  فعالیت دانشجویی وعده‌هایی دادند اما با این حال در یک نگاه کلی و با وجود مشکلات موجود  دانشجویان از حضور در انتخابات آتی روی‌گردان نخواهند شد.

گزارش مشکل
جنبشانتخابات