سفر رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی فرانسه به تهران

ایلنا: رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی فرانسه شب گذشته به تهران سفر کرد.

قاسمی خبر داد؛

سفر رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی فرانسه به تهران

رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی فرانسه شب گذشته به تهران سفر کرد.

به گزارش ایلنا، بهرام قاسمی با اشاره به سفر  «ماری دوسارنز» به تهران،‌ گفت: «دیپلماسی پارلمانی، موثرترین روش برای افزایش تعامل و ایجاد فضای درک، تفاهم و شناخت هر چه بیشتر بین ملت‌های برخوردار از دموکراسی، توسعه سیاسی و نهاد پارلمان بر آمده از آرای مردم است.»