چرا‌ اشرف‌ پهلوی‌ قبل‌ از‌ انقلاب‌ فرار‌ کرد

افراد خانوادۀ سلطنتی از شهریور ماه 1357 به تدریج ایران را ترک کردند. شاه تنها بود. در مورد والاحضرت اشرف، خود اعلیحضرت خواسته بودند به خارج بروند تا بلکه سر و صداها بخوابد.

خبرگزاری فارس: چرا‌ اشرف‌ پهلوی‌ قبل‌ از‌ انقلاب‌ فرار‌ کرد
خبرگزاری فارس: چرا‌ اشرف‌ پهلوی‌ قبل‌ از‌ انقلاب‌ فرار‌ کرد

افراد خانوادۀ سلطنتی از شهریور ماه 1357 به تدریج ایران را ترک کردند. شاه تنها بود. در مورد والاحضرت اشرف، خود اعلیحضرت خواسته بودند به خارج بروند تا بلکه سر و صداها بخوابد.

خبرگزاری فارس ـ  گروه تاریخ: افراد خانوادۀ سلطنتی از شهریور ماه 1357 به تدریج ایران را ترک کردند. شاه تنها بود. جالب توجه اینکه، ثروتمندانی که از سوی اعلیحضرت ثروت و قدرت به هم زده بودند، زودتر کشور را ترک گفته بودند و اگر اعلیحضرت، بر حسب ضرورت، بعضی از رجال را احضار می‌کردند، رئیس دفتر آنان می‌گفت به خارج رفته‌اند. در مورد والاحضرت اشرف، خود اعلیحضرت خواسته بودند به خارج بروند تا بلکه سر و صداها بخوابد.

چرا‌ اشرف‌ پهلوی‌ قبل‌ از‌ انقلاب‌ فرار‌ کرد

انتهای پیام/