جاده کرج - چالوس بازگشایی شد

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز اعلام کرد که جاده کرج - چالوس که از ظهر دیروزپنجشنبه به سبب احتمال ریزش بهمن بسته شده بود، امروز جمعه بازگشایی شد.

خسرو ارتقایی لحظاتی پیش در گفت وگو با ایرنا اظهار داشت: برای اطمینان از نبود خطر ریزش بهمن ، امروز این مسیر مورد بازدید کارشناسی قرار گرفت. 

وی ادامه داد: اکنون جاده کرج - چالوس برای تردد خودروها باز است لیکن به رانندگان توصیه می شود با احتیاط دراین مسیر کوهستانی حرکت کنند. 

در نشست اضطراری دیروز پنجشنبه کارگروه بحران استانداری البرز با توجه به هشدار هواشناسی مبنی بر گرم شدن هوا و احتمال ریز بهمن در این مسیر جاده بسته اعلام شد. 

درهفته جاری بر اثر ریزش سنگ و سقوط بهمن در جاده کرج- چالوس پنج نفر در 2 حادثه جان خود را از دست دادند. 

گزارش مشکل
چالوسبهمنریزش