شکایت نهاد ریاست‌جمهوری از مهرداد بذرپاش +تصویر نامه شکایت

نهاد ریاست‌جمهوری از مهرداد بذرپاش صاحب امیتاز روزنامه وطن‌امروز شکایت کرد.

به گزارش مشرق، نهاد ریاست‌جمهوری از مهرداد بذرپاش صاحب امتیاز روزنامه وطن امروز شکایت کرد.

نهاد ریاست‌جمهوری پیش از این نیز شکایت‌هایی از روزنامه "وطن امروز" و مدیرمسئول آن کرده بود، اما این بار از مهرداد بذرپاش صاحب امتیاز این روزنامه هم شکایت کرده است.

متن این شکوائیه را در تصویر زیر می‌‌بینید:

شکایت نهاد ریاست‌جمهوری از مهرداد بذرپاش +تصویر نامه شکایت
شکایت نهاد ریاست‌جمهوری از مهرداد بذرپاش +تصویر نامه شکایت