تدوین و تجدیدنظر ۱۴۰۰ استاندارد ملی در دستور کار سازمان ملی استاندارد

معاون تدوین و ترویج استاندارد گفت: ارتقای استانداردهای ملی موجود را در چارچوب سند توسعه استانداردسازی در برنامه داریم.

به گزارش انتخاب؛سودابه یحیی زاده، معاون تدوین و ترویج استاندارد با اشاره به اینکه تاکنون 34 هزار استاندارد ملی تدوین شده است گفت: تدوین و تجدیدنظر 1400 و بازنگری 3300 استاندارد امسال در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: تدوین این استانداردها براساس منابع استانداردهای بین المللی و تجدیدنظر استانداردها با هدف ورود نوآوری های فنی در صنایع انجام می شود.

لینک کوتاه

کپی لینک