چهارمین گزارش شفافسازی مالی سازمان نقشه‌برداری کشور/ انتشار جزئیات هزینه‌های ماهانه اسفند ٩٧ و فرودین ٩٨

چهارمین گزارش شفافسازی مالی سازمان نقشه‌برداری کشور منتشر شد.

چهارمین گزارش شفافسازی مالی سازمان نقشه‌برداری کشور که در آن فهرست هزینه‌های این سازمان با جزئیات کامل طی ماههای اسفند ٩٧ و فروردین ٩٨ ذکر شده، حاکی از آن است که طی این دو ماه، ٧٩ درصد بودجه این سازمان صرف امور پرسنلی شده و ٢١ درصد از اعتبارات نیز صرف اموری همچون پرداخت هزینه‌های نگهداری هواپیماها و کشتی، تعهدات قراردادی، هزینه‎های جاری آب، برق، تلفن و گاز و ...، لوازم یدکی اتومبیلها، بیمه کشتی و هواپیما و ... شده است.

در مجموع هزینه‎های سازمان نقشه‌برداری سازمان کشور در فروردین ماه سال جاری و اسفند سال گذشته، بیش از ١١ میلیارد تومان بوده که جزئیات آن را در سایت این سازمان (ncc.org.ir) و لینک http://yon.ir/53ONC
می‎توانید ببینید.