ویدئو| ترامپ استیضاح خود را فاقد وجاهت قانونی نداشت.

به گزارش جام نیوز، رابرت مولر، بازرس ویژه تحقیقات در پروندۀ دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ میلادی آمریکا در این باره گفت: اگراطمینان داشتیم که رئیس جمهور به‌وضوح جرمی را مرتکب نشده است، این را اعلام می‌کردیم.

نمایش بیشتر

ویدئو| ترامپ استیضاح خود را فاقد وجاهت قانونی نداشت.

به گزارش جام نیوز، رابرت مولر، بازرس ویژه تحقیقات در پروندۀ دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ میلادی آمریکا در این باره گفت: «اگراطمینان داشتیم که رئیس جمهور به‌وضوح جرمی را مرتکب نشده است، این را اعلام می‌کردیم.»

دانلود