salameno logo

اخبار روز دنیا از دریچه سلام نو

ناظمی ؛ استعفای عرب رد شد

ناظمی ؛ استعفای عرب رد شد

نمایش بیشتر

02:55

گزارش مشکل
ناظمیاستعفای عرب0255