معاملات مسکن در بنگاه‌های استارتاپی انجام می‌شود

اسلامی از ایجاد بنگاه‌های استارتاپی معاملات مسکن به منظور ارتباط مناسب میان مالکان و مستاجران خبر داد.

اسلامی از ایجاد بنگاه‌های استارتاپی معاملات مسکن به منظور ارتباط مناسب میان مالکان و مستاجران خبر داد.

بنگاه‌های استارتاپی معاملات مسکن ایجاد می‌شود به گزارش حوزه فن‌آوری‌ گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان ، وزیر راه‌وشهرسازی از انجام مذاکرات اولیه برای ایجاد فعالیت بنگاه‌های استارتاپی معاملات مسکن با معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و وزارت‌ارتباطات خبر داد.

اسلامی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد با همکاری معاونت‌علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات و راه اندازی این بنگاه‌ها تعامل میان مالکان و مستاجران برقرار شود.

وی اظهار کرد: این بنگاه‌های استارتاپی ارتباط میان مالک و مستاجر را به خوبی برقرار و نظام‌بخشی و نظام‌مندی مناسبی را در دسترسی آسان مالک و مستاجر به همدیگر ایجاد می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مذاکرات اولیه برای فعالیت استارتاپی معاملات مسکن با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت ارتباطات در حال انجام است گفت: با ایجاد این بنگاه‌ها معاملات مسکن سازمان یافته می‌شود.

با توجه به این موضوع که یکی از ماموریت‌های اساسی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ابتدای تشکیل، توسعه فعالیت استارتاپ‌ها و حمایت از آن‌ها بوده است، وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد با همکاری با این معاونت و وزارت ارتباطات بنگاه‌های استارتاپی را به منظور ساماندهی رابطه مالکان و مستاجران ایجاد کند.

همکاری معاونت علمی در فعالیت استارتاپی معاملات مسکن