تصاویر: دادگاه متهمان قتل شهید رفیعی

دومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان قتل شهید محمود رفیعی امروز در شعبه اول دادگاه کیفری استان اصفهان برگزار شد؛ در پایان جلسه قاضی نجف‌پور ختم رسیدگی را اعلام کرد.

سرویس عکس و فیلم فردا: دومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان قتل شهید محمود رفیعی امروز در شعبه اول دادگاه کیفری استان اصفهان برگزار شد؛ در پایان جلسه قاضی نجف‌پور ختم رسیدگی را اعلام کرد.