تبریک قاسمی به سفیر و دبیرکل جدید کنفرانس جهانی سازمان ملل در امور زنان

ایلنا: سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاریس انتصاب دبیرکل کنفرانس جهانی سازمان ملل در امور زنان از سوی دولت فرانسه را تبریک گفت و برای وی آرزوی موفقیت کرد.

تبریک قاسمی به سفیر و دبیرکل جدید کنفرانس جهانی سازمان ملل در امور زنان

سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاریس انتصاب دبیرکل کنفرانس جهانی سازمان ملل در امور زنان از سوی دولت فرانسه را تبریک گفت و برای وی آرزوی موفقیت کرد.

به گزارش ایلنا، بهرام قاسمی سفیر ایران در فرانسه، انتصاب خانم دِلفین اُ، از سوی دولت فرانسه به عنوان سفیر و دبیرکل کنفرانس جهانی سازمان ملل در امور زنان را تبریک گفت.

وی با آرزوی موفقیت برای ایشان نوشت: با درایت و عمق تفکر وی نسبت به جهان و واقعیات آن در محیطی خردمندانه و منصفانه، بی شک در این مسئولیت خطیر نیز موفق خواهد بود.