توسعه کمی صنایع در دستور کار وزارت صنعت قرار ندارد

معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌ای به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، خواستار هدایت سرمایه‌گذاران به مشارکت در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت کار بالا و یا تکمیل ظرفیت خالی واحدهای تولیدی موجود کشور شد.

وزارت صنعت

معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌ای به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، خواستار هدایت سرمایه‌گذاران به مشارکت در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت کار بالا و یا تکمیل ظرفیت خالی واحدهای تولیدی موجود کشور شد.

به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این بخشنامه آمده است: با توجه به محدودیت منابع موجود کشور، توسعه کمی صنایع و ساخت واحدهای جدید مگر در صنایع خاصی که واردات به کشور انجام می‌شود و یا صنایع های‌تک، در دستور کار وزارت متبوع قرار ندارد.

در این بخشنامه تاکید شده است: لازم است متقاضیان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف را به مشارکت در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت کار بالا و یا تکمیل ظرفیت خالی واحدهای تولیدی موجود کشور هدایت و تشویق کرد.

مطابق با این بخشنامه، اولویت‌های اصلی وزارت صنعت، سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن معطوف به محورهای برنامه رونق تولید وزارت متبوع، به ویژه برنامه ساخت داخل کالاهای وارداتی دارای قابلیت صادرات است.