تصادف با کامیون جان عابرپیاده ۷۷ ساله را گرفت

یک دستگاه کامیون کمپرسی در خیابان نبرد جنوبی با یک عابر پیاده ۷۷ ساله تصادف کرد و منجر به فوت او شد.

یک دستگاه کامیون کمپرسی در خیابان نبرد جنوبی با یک عابر پیاده ۷۷ ساله تصادف کرد و منجر به فوت او شد.

به گزارش خبرنگار حوزه حوادث و انتظامی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان ، امروز ۱۱ خردادماه در خیابان نبرد جنوبی، تقاطع زمزم یک دستگاه کامیون کمپرسی در حین عبور از چهارراه با عابر پیاده ۷۷ ساله تصادف کرد که منجر به فوت وی شد.

گفتنی است؛ چراغ راهنمایی و رانندگی سبز بوده و متاسفانه عابر توجهی به این مسئله نداشته و علت اصلی تصادف در حال بررسی است.