اعضای بدن بیمار مرگ مغزی ساکن نیشابور به ۵ نفر حیات دوباره بخشید

اعضای بدن بیمار مرگ مغزی ساکن نیشابور به ۵ نفر حیات دوباره بخشید

مشهد-اعضای بدن بیمار مرگ مغزی ساکن نیشابور به ۵ بیمار نیازمند عضو در شهرهای مختلف اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ظهر پنجشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: عمل اهدا عضو حسن محسن آبادی ۴۳ ساله ساکن نیشابور پس از انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی در بیمارستان منتصریه مشهد انجام شد.

دکتر ابراهیم خالقی افزود: کلیه زنده یاد حسن محسن آبادی به آقای ۲۵ ساله ساکن قوچان که سال‌ها از نارسایی کلیه رنج می‌برد و با دیالیز تحت درمان بود به صورت رایگان اهدا و پیوند شد.

وی گفت: کبد مرحوم حسن محسن آبادی؛ در بیمارستان بوعلی سینا شیراز به آقای ۵۷ ساله ساکن اصفهان به صورت رایگان اهدا و پیوند شد و به بیمار زندگی دوباره بخشید.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: همچنین قلب زنده یاد در بیمارستان امام رضا (ع) به آقای ۲۸ ساله ساکن مشهد پیوند شد. همچنین قرنیه‌ها ی زنده یاد حسن محسن آبادی جهت پیوند به بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) مشهد ارسال شد.