تمیز کردن شیشه خانه به مرگ ختم شد

مدیرکل پزشکی قانونی همدان گفت: مرد ۵۷ ساله ای هنگام تمیز کردن شیشه خانه مسکونی در شهرک شهید مدنی به علت سقوط از طبقه اول جان باخت.

ایرنا: مدیرکل پزشکی قانونی همدان گفت: مرد ۵۷ ساله ای هنگام تمیز کردن شیشه خانه مسکونی در شهرک شهید مدنی به علت سقوط از طبقه اول جان باخت.

علی احسان صالح افزود: این مرد برای تمیز کردن شیشه‌های طبقه اول به بالکن خانه رفته بود که به علت بی احتیاطی و سقوط از بلندی دچار جراحت شدید شد.

تمیز کردن شیشه خانه به مرگ ختم شد

وی بیان کرد: مرد مجروح بی درنگ به مرکز درمانی بعثت منتقل شد اما به علت شدت ضربه وارد شده به ناحیه سر و ضربه مغزی جان خود را از دست داد.

مدیرکل پزشگی قانونی همدان با بیان اینکه مرگ ناشی از سقوط از بلندی افزایش داشته است گفت: هشت زن و ۳۳ مرد در سال ۹۶ بر اثر سقوط از بلندی جان خود را از دست دادند.

احسان صالح اضافه کرد: این آمار در سال گذشته با روند افزایشی به ۵۵ تن شامل ۱۲ زن و ۴۳ مرد رسیده است که ضرورت احتیاط و رعایت نکات ایمنی را بیش از پیش نمایان می‌سازد.