تصاویری از محل قتل میترا استاد، همسر نجفی

رکنا؛ از تصاویری از محل قتل "میترا استاد" (همسر دوم محمد علی نجفی) را منتشر کرد.

رکنا؛ از تصاویری از محل قتل "میترا استاد" (همسر دوم محمد علی نجفی) را منتشر کرد.

تصاویری از محل قتل میترا استاد، همسر نجفیتصاویری از محل قتل میترا استاد، همسر نجفی