اولین تصویر از محمدعلی نجفی در لباس زندان

اولین تصویر از نجفی در دادسرای جنایی در حال پاسخگویی به علل قتل همسرش میترا استاد را ببینید.

برترین‌ها: رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت، گفت: محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران که همسر دومش را به قتل رساند، به دادسر رفت.

روز گذشته محمدعلی نجفی شهردار سابق تهران با مراجعه به پلیس آگاهی به قتل همسرش اعتراف کرد.

نجفی با اعتراف به قتل همسرش انگیزه خود را از ارتکاب جنایت، اختلافات خانوادگی مطرح کرده است.

اولین عکس از نجفی با دست‌بند و لباس مخصوص تحت نظر آگاهی در دادسرای جنایی در حال پاسخگویی به علل قتل همسرش میترا استاد را ببینید.

اولین تصویر از محمدعلی نجفی در لباس زنداناولین عکس از نجفی با لباس ویژه تحت نظر آگاهی