بواسطه تفکرات جدید و روش های نوین سامان بهتری به وضعیت ری خواهیم

بواسطه تفکرات جدید و روش های نوین سامان بهتری به وضعیت ری می دهیم

ری- سرپرست فرمانداری ویژه ری گفت: به واسطه تفکرات جدید و روش های نوین سامان بهتری به وضعیت ری می دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر ، احمد اسماعیلی راد در دیدار با حجت الاسلام سید علی شاهچراغی، امام جمعه ری با بیان اینکه در عمل اعتدال، حرکت در مسیر درست و بهترین روش و شیوه است، گفت: توسعه ری در مقاطع مختلف فراز و فرود داشته است و سعی دارم با استفاده از تفکرات جدید، راه و روش‌های نوین سامان بهتری به وضعیت ری بدهم.

احمدی راد با اشاره به توسعه ری فراز و فرودهای زیادی که ری داشته است افزود: بعضی افراد در این روند پیشرفت و توسعه تأثیر مثبت داشته و عده‌ای اثری نداشته و برخی اثر منفی گذاشته‌اند.

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان ری گفت: شاید روش و سلیقه کسی با من یکی نباشد ولی ایده، طرح و برنامه خوبی برای توسعه و پیشرفت ری داشته باشد و من با کمال میل از اندیشه، نظر و راهکار این افراد استقبال می‌کنم و با جان و دل شنوای نقطه نظرات نخبگان، کارشناسان، روحانیون، ائمه جمعه و جماعت شهرستان ری هستم.

وی با بیان اینکه در عمل اعتدال و حرکت در مسیر درست بهترین روش است افزود: عملیاتی بودن مهم‌ترین روش زندگی من است و از نظرات، نصایح، راهنمایی، نقطه نظرات و ایده‌های ائمه جمعه و نخبگان ری استقبال می‌کنیم.