تکذیب خبر انتقال شهردار سابق تهران به بیمارستان

خبر ایست قلبی شهردار سابق تهران تکذیب شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ هرگونه خبر مبنی بر سکته قلبی محمدعلی نجفی و انتقال ایشان به بیمارستان صحت نداشته و ایشان در حال حاضر در بازداشتگاه پلیس آگاهی حضور دارند.