تقدیر از میترا استاد، همسر کشته شده نجفی

شهریور ۹۶ ، ‎میترا استاد برای بازی در فیلم واران از مرکز ‎کرمانشاه در بیستمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی سراسر کشور مورد تقدیر قرار گرفت.

عصر ایران: شهریور ۹۶ ، ‎میترا استاد برای بازی در فیلم واران از مرکز ‎کرمانشاه در بیستمین جشنواره تولیدات رادیویی و تلویزیونی سراسر کشور مورد تقدیر قرار گرفت.

او در فیلم ‎دختر شاه پریون هم پیش از این به ایفای نقش پرداخته بود.

میترا استاد، همسر محمدعلی ‎نجفی صبح امروز به ‎قتل رسید.

تقدیر از میترا استاد، همسر کشته شده نجفی