آمبولانس حامل جسد همسر محمدعلی نجفی

تصویری از آمبولانس حامل جسد میترا استاد در حال خروج از ساختمان محل سکونت او را مشاهده می کنید.

خبرآنلاین: تصویری از آمبولانس حامل جسد میترا استاد در حال خروج از ساختمان محل سکونت او را مشاهده می کنید.

آمبولانس حامل جسد همسر محمدعلی نجفی
گزارش مشکل