ازدحام جمعیت مقابل محل قتل همسر نجفی

تصویری از ازدحام جمعیت مقابل ساختمان محل سکونت میترا استاد، همسر دوم شهردار سابق تهران را ببینید.

خبرآنلاین: تصویری از ازدحام جمعیت مقابل ساختمان محل سکونت میترا استاد، همسر دوم شهردار سابق تهران را ببینید.

ازدحام جمعیت مقابل محل قتل همسر محمدعلی نجفی