انتقاد مافی از بی‌توجهی رسانه‌های داخلی به پیشنهاد اخیر ظریف

نماینده مردم تهران در مجلس از بی‌توجهی رسانه‌های داخلی به پیشنهاد اخیر ظریف مبنی بر “معاهده عدم تعرض کشورهای خلیج فارس” انتقاد کرد.

ظریف

نماینده مردم تهران در مجلس از بی‌توجهی رسانه‌های داخلی به پیشنهاد اخیر ظریف مبنی بر “معاهده عدم تعرض کشورهای خلیج فارس” انتقاد کرد.

به گزارش ایسنا، پروانه مافی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت:

«علیرغم همه محدودیت‌ها و دخالتهای گاه و بیگاه در امور وزارت خارجه، ظریف بار دیگر با ارائه پیشنهاد معاهده عدم تعرض کشورهای خلیج فارس هنر دیپلماسی خود را نمایان کرد. عجیب آنکه سیما و رسانه‌های داخلی وقعی به این پیشنهاد هوشمندانه ننهادند و بازتاب جهانی آن را باید از رسانه‌های بیگانه دنبال کرد.»

  • خبرنگار الهه حمیدی کیا

  • دبیر فاطمه ربی