تصویری از پلیس شهید در حادثه اسلام‌آباد غرب

شب گذشته و در درگیری با اشرار مسلح سروان کوروش حاجی مرادی رئیس پلیس آگاهی شهرستان اسلام آبادغرب به شهادت رسید.

خبرگزاری فارس: شب گذشته و در درگیری با اشرار مسلح سروان «کوروش حاجی مرادی» رئیس پلیس آگاهی شهرستان اسلام آبادغرب به شهادت رسید.

تصویر شهید سروان «کوروش حاجی مرادی»