مهار داربست‌های معلق از سوی آتش نشانی

آتش نشانان، داربست‌های فلزی معلق بر روی یک استخر را مهار کردند.

نصب داربست بدون رعایت نکات ایمنی

آتش نشانان، داربست‌های فلزی معلق بر روی یک استخر را مهار کردند.

به گزارش ایسنا ، در ساعت ۸:۴۰ صبح امروز مسئولان کانون تربیتی سلمان فارسی در تماس با سامانه ۱۲۵ اعلام کردند که در پی توفان شب گذشته در تهران داربست‌های مجاور استخر این مجموعه را به حالت معلق درآورده و در وضعیت خطرناکی قرار گرفته است که بلافاصله ستاد فرماندهی عوامل ایستگاه ۸۵ آتش نشانی را به همراه گروه امداد و نجات یک سازمان آتش نشانی به محل حادثه واقع در خیابان کمیل سه راه رودکی، خیابان سلمان فارسی اعزام کردند.

با حضور آتش نشانان در محل مشاهده شد که داربست‌های نصب شده بر روی دیواره‌های ضلع غربی این استخر در ابعاد ۱۰ در ۱۵ متر جمعاً به وسعت ۱۵۰ متر مربع به علت باد و توفان شدید بعدازظهر دیروز به حالت معلق درآمده و وضعیت بسیاری خطرناکی دارد؛ به طوریکه پیمانکار داربست‌ها نیز نتوانسته بود اقدام به جداسازی و ایمن سازی میله‌ها کند.

عوامل آتش نشانی در عملیاتی دشوار با تکنیک تخصصی و ابزارهای مخصوص، لوله‌های داربست را مهار کرده و موفق شدند تا از سقوط آنها جلوگیری کنند. در تکنیک خاص آتش نشانان، لوله‌های داربست با محاسبات مهندسی و ریاضی به وسیله طناب‌هایی مهار شده و با تقسیم بار ناشی از وزن لوله‌ها، اقدام به تثبیت آنها شده است.

آتش نشانی تهران با تأیید این خبر اعلام کرد که آتش نشانان پس از ایمن سازی محل به عملیات خود خاتمه دادند تا پس از آن نسبت به بازکردن داربست‌ها و نصب دوباره آنها با رعایت شرایط ایمنی اقدام شود.

  • خبرنگار مهدی بابایی

  • دبیر زهرا روزبروزی