هیأت‌رئیسه جدید مجلس سوگند یاد کردند

هیأت رئیسه جدید مجلس در سال چهارم کاری دوره دهم سوگند یاد کردند.

خبرگزاری ایسنا: هیأت رئیسه جدید مجلس در سال چهارم کاری دوره دهم سوگند یاد کردند.

بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات هیأت رئیسه مجلس، ۱۲ عضو هیأت رئیسه جدید سوگند برای اجرای آئین‌نامه را قرائت کردند.

طبق آئین‌نامه مجلس متن سوگند اعضای هیأت رئیسه به این شرح است:

«بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

من به عنوان عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در برابر قرآن مجید به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که حداکثر توان خود را برای اجرای آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با مراعات بی‌طرفی کامل در انجام وظایف به کار گیرم و از هر گونه اقدام مخالف با آئین‌نامه اجتناب نمایم.»

بعد از قرائت سوگند، اعضای هیات رئیسه، هرکدام یک متن سوگندنامه را امضا کردند.

تنها تفاوت ترکیب هیأت رئیسه مجلس در سال چهارم نسبت به سال سوم کاری مجلس دهم جایگزین عبدالرضا مصری با علی مطهری به عنوان نایب رئیس دوم مجلس است.